>

همکاری داچ فلور با اس تیم STEAM GROUP

برای تماشای لایو نشست اس تیم در پلتفرم آپارات لازم است روی این متن یا روی عکس زیر کلیک کنید .

 

شروع :  ساعت 14:00 

اتمام  : ساعت 17:00