>

سلام به تو دوست عزیز و مهربانم

 

در این روز هر چقدر خداوند را سپاسگزاری کنم کم است زیرا که وجود دوست خوب و مهربانی همچون تو را باید سپاسگزاری کرد که در بین این همه اتفاقات روزانه به برکت یادآوری لینکدین ، من را به یاد داشته و زادروزم را تبریک گفتی

 

این به هر شکلی که باشه ، چه متن اتوماتیک پیشنهادی لینکدین و چه نوشته ای مخصوص و شخصی سازه شده برای من به توسط قلم و ذهن تو ، برای من ارزشمند است.

 

 

از تو ممنونم که مرا به یاد داشتی و زادروزم را تبریک گفتی

پایدار باشی رفیق